Een goed gesprek met – recycling

We zijn gelukkig met onze verhuizing. Mensen vragen ons waarom we niet op vakantie gaan. Dan kunnen we met goed fatsoen zeggen dat we met ons ‘nieuwe’ huis bezig zijn. Maar e-gen-lijk vind ik, en B geloof ik ook het wel fijn om lekker thuis te zijn. Met een grote tuin, een fijn terras, gelijkvloers een badkamer (vanwege mijn ziekte wel handig), slaapkamer en nóg een huiskamer.

Koelkast

[Lees meer…]

Een goed gesprek met – mezelf en MS 4/

Zelfstandig werk, lukte dat?

In 2007 ben ik ZZP geworden. Dat paste me goed. Zoals ik eerder al aangaf, hield ik het nooit lang vol bij werkgevers. Te eigenwijs. Ik dan. En, ik ben bereid om hard te werken, maar op het moment dat mijn geloof afbrokkelt, gaat het niet meer goed genoeg. De bereidheid neemt af. Aanvankelijk had ik veel en leuke opdrachten, soms samen met B.

ZZP

AOV [Lees meer…]

Een goed gesprek met – dialoog

De Dag van de Dialoog is alweer anderhalve week geleden. Het was niettemin inspirerend en is dat nog steeds. En het kwam gisteren in het gezelschap warin ik me bevond, weer eens ter sprake.

Wat is dat? [Lees meer…]

#Een goed gesprek met – bevlogen mensen

Op dinsdagavond was ik bij het publiek overleg van ASN Bank over hun mensenrechtenbeleid.

Over imago en imagebuilding gesproken: 

Het initiatief om ‘ buitenstaanders’ (de meeste deelnemers wel en rekening bij de ASN Bank) te betrekken bij ontwikkeling van het eigen beleid, maar ook de recente prijzen die de ASN Bank won (onder meer meest klantvriendelijke en meest transparante bank) sprak wat mij betreft boekdelen. Ik was dus bij dat gesprek en ik was onder de indruk van de diversiteit van de groep, die daar was. In meerdere discussies kwam de opmerking naar voren dat mensenrechten bij bedrijven in de genen moeten zitten. Bij de hier aanwezige mensen was dat in ieder geval zo.

Over communicatie gesproken:

Op zulke momenten ben ik blij om deze overtuigingen te horen en te zien. Blijkbaar  is communicatie hierover niet nieuwswaardig genoeg om een aanzuigende werking te creëren die alle negatieve geluiden overstijgt. Een deelnemer aan het debat vertelde dat haar overstap naar de ASN Bankvooral ‘negatieve’ geluiden opriep: ‘ Waarom ga je naar zo’n ‘onveilige’ bank?’ of iets dergelijks. En dan te bedenken dat een medewerker van de ASN Bank  trots kon melden dat ze geen last ondervond van de kredietcrisis, omdat ze op voorhand geen zaken deed met ‘kredietgevoelige organisaties.

Goed om te weten, goed om te communiceren:

ASN Bank 

Zie ook:

Voor de Wereld van Morgen
ASN Bank 

Cursus Politiek Bestuurlijke sensitiviteit – hoe werken politici, bestuurders en ambtenaren samen?

We beginnen er al bijna aan gewend te raken: verkiezingen. Op 2 maart is het weer zo ver. Tot die tijd worden er veel woorden aan vuil gemaakt door de media en ‘de’ mensen. Wie gaan fors winnen en wie gaan zwaar verliezen? En dan? Ben jij (bijvoorbeeld beroepsmatig) betrokken bij de gevolgen die nieuwe gezichten in de politiek met zich meebrengen?

Deze keer gaat het om de provinciale verkiezingen met directe gevolgen voor de samenstelling van de eerste kamer. We zijn een land, gebaseerd op democratische grondbeginselen. Dus de stemmer beslist. Ambtenaren, in dit geval vooral van de provincie, kunnen elke vier jaar te maken krijgen met een nieuwe wind van de bestuurders voor wie ze werken. Ten minste, zo is dat geregeld in Nederland. Er zijn ook landen waar, met de verkiezingen van nieuwe politieke personen of partijen, nieuwe ambtelijke kopstukken die in hun lijn passen, worden aangesteld. In Nederland niet. Dat heeft zijn voor- en nadelen, dat zal duidelijk zijn. Dus de ambtenaren mogen in Nederland op hun plek blijven, maar er wordt wel van ze verwacht dat ze mee bewegen met hun nieuwe bestuurder. Gaat dat vanzelf? Blijft alles bij het oude? Vaart een bestuurder op de expertise van de ambtenaar? Of wil hij of zij het laatste woord hebben? Het is vaak onvoorspelbaar en onduidelijk, voor ambtenaren, maar ook voor kersverse bestuurders, statenleden, politici.

Play-Time Visie Beleid Actie organiseert de cursus Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit, om deelnemers naar antwoorden en vaardigheden te bieden die hen verder kunnen helpen in hun nieuwe rol en partnerschappen. Als je je wilt inschrijven voor de cursus volgens open inschrijving, dan beginnen we op 28 maart a.s. met bijeenkomst 1. Schrijf je hier in.

We bieden ook maatwerkprogramnma’s Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit aan. Bijvoorbeeld als je afkomstig bent van een specifieke organisatie of afdeling. Zo kunnen we het best inspelen op de eigen leerbehoeften en -wensen. Als je hier meer informatie over wilt of een afspraak met ons wilt maken voor verdere uitvoering, neem dan contact met ons op.

Kijk ook op: www.pt-training.eu

 

Hoe blijven we geïnspireerd? – 5 voorbeelden

Ben je ook de wederwaardigheden uit Egypte aan het volgen? Ik was zwaar teleurgesteld over de opstelling van Mubarak en zijn vice-president. Daarnaast zag ik ook een bijzondere situatie op het Tahrirplein waar mensen al dagen in tentjes bivakkeren en elkaar helpen, voeden. Vreedzaam en met weinig slaap volharden ze daar. En ik moest meteen denken aan het woord ‘flow’.

Ken je dat – ‘flow’?

Mihaly Csikszentmihalyi schreef er een boek over. Als we in flow zijn voelen we ons sterk, alert, we verrichten moeiteloos ons werk, hebben we de situatie volledig in handen. Csikszentmihaly deed uitgebreid onderzoek naar hoe deze prettige ervaring te bereiken is, en dan liever zonder zo’n ongelooflijk ingewikkelde situatie als in Egypte 😉

In de laatste blogs die ik heb geschreven heb ik regelmatig gezocht naar wegen om dit fenomeen, flow, inpiratie, design je eigen leven over het voetlicht te brengen. Enkele voorbeelden:

 1. Regelmatige beweging of wandelbezinning kan een goede stap zijn in de richting van zelfrealisatie.
 2. Stel je eigen doelen in je leven, noteer ze en kijk er elke dag naar.
 3. Vertaal die doelen in acties. Streep ze af en vier ze als de acties gelukt zijn. Waarom niet?
 4. Vul de doelen die je jezelf hebt gesteld aan of verander ze. Soms lijk je de lat wat hoog te hebben gelegd of heb je vooral doelen genoteerd die meer bij een ander zou passen dan bij jou. Gun jezelf die aanpassingen, maar pas op! Wees daarniet te lichthartig is. Zo van, nog steeds niet gelukt dan laat ik dat doel varen.
 5. En dat is dan meteen het laatste voorbeeld om geïnspireerd te blijven: geef niet op. Succes in het leven is een marathon, niet een sprint.

En dan kan het gebeuren dat je in flow raakt doordat je je gesteund voelt door anderen, doordat je met anderen het verschil kan maken. Zoals in Egypte. Ik hoop op een vreedzaam einde van dit regime, vooral voor de bevolking die zich daar al 3 weken hard voor maakt. 

Design je eigen leven – in 5 stappen

De laatste tijd blijft telkens 1 ding in mijn hoofd hangen, en dat is: “ieder zijn ding.”

Ik woon (weer) in mijn roots-regio. Misschien heeft het daarmee te maken dat ik naar mijn zin te vaak word ‘geconfronteerd’ met: zo doen we dat hier toch? En misschien is dat ook de reden waardoor ik er zo’n moeite mee heb. Ik wil graag mijn eigen ding doen, ‘Design’ mijn eigen leven. Dat doe ik ook, de laatste tijd met veel meer ups dan met downs. Zo heb ik gekozen voor meer plezier met mijn partner en kinderen, een andere woonomgeving, eindelijk aandacht voor mijn hobby, schilderen. En dat klinkt allemaal zo simpel. Ik heb er wel SMART-doelstellingen aan gehangen. Ik ga met elk kind (3) afzonderlijk eenmaal per jaar iets afzonderlijks, bijzonders doen. Dit jaar ga ik met mijn dochter een weekje weg. Ik ga dit jaar anders wonen. Ik heb eens per week weer schilderles. Als ik deze keuzes maak, dan laat ik andere dingen vallen, hetzij vanuit tijdoverwegingen, het zij vanwege financiële overwegingen. Ik word vaak gevraagd om dingen te doen. Er wordt van mij verwacht dat ik dingen doe. Als ze passen bij mijn overtuigingen en keuzes, opgenomen in mijn ‘life design’, dan doe ik ze. Anders niet.

En ik ben niet de enige, volgens mij, die dat graag wil doen: ‘Design’ je eigen leven. Ik heb er in ieder geval uitgebreid bij stil gestaan, bij wat ervoor nodig is, ‘to Design’ mijn eigen leven. Waar dat uiterlijk visueel toe heeft geleid, laat ik je graag een keer zien.

‘Design’ je eigen leven in 5 stappen. Stel jezelf de volgende vragen en leg de antwoorden daarop vast:

Stap 1. – Wie ben ik?

Beantwoord deze vraag uitgebreid aan jezelf. Probeer op zoek te gaan naar een antwoord door deze vraag nog dieper te kunnen laten aarden dan je tot nog toe deed.

Stap 2Wat wil ik? 

Hoe vaak zijn we niet gefrustreerd over allerlei dingen die we niet willen? Zoek naar meer antwoorden op die vraag. Stel vooraf  vast hoeveel antwoorden er voor jou zijn. Dat is voor de stok achter de deur. Als jij weet wat je wilt, dan ga je er ook voor zorgen dat het gebeurt en dan moet je overzicht hebben. Natuurlijk moet je dan ook stilstaan bij wat en wie jij belangrijk en/of de moeite waard vindt in het leven. ‘Design your own life’ gaat over hoe jij iets wilt voor en van jezelf. Als jij iets belangrijk / de moeite waard vindt, dan kun je daar ook voor gaan.

Stap 3Hoe ga ik dat doen?

Als voor jou buiten kijf vaststaat wat je wilt kun je  stap 2 uitwerken naar middelen om je plan te verwezenlijken. Ik heb het hier niet meer over ‘willen’, maar over ‘gaan’. Dit gaat gebeuren, dank zij jou.

Stap 4Met wie ga ik?

De mens is een sociaal wezen. We hebben het hier wel over ‘Design your own life’ en je dopet dat niet alleen. Denk aan je partner, je kinderen, je familie en je vrienden. Benoem je die in stap 1 t/m 3? Alleen krijg je dat niet voor elkaar: ‘Design your own life’. Laat anderen mee genieten in jouw vorderingen en betrek ze in je plannen.

Stap 5Hoe laat ik me zien?

Je nieuwe, (grotendeels) zelf ingerichte leven is de moeite waard om te laten zien. Jij staat voor de keuzes die jij maakt. Denk voor een antwoord op deze vraag na wanneer je ervoor wilt staan, wat je wilt zeggen of laten zien en tegen wie.

Een korte line out van datgene waar we soms ons leven lang mee bezig zijn of waar we maar niet aan toe komen. Een mens houdt nu eenmaal niet van veranderingen. Liever nog doorgezeurd over wat er allemaal misgaat in je leven of wat je door iedereen wordt aangedaan dan zelf het initiatief nemen om dingen aan te pakken.

Let op:

 1. misschien vraagt je moeder om hulp en komt het op een bepaald moment niet zo goed uit. Maar als jij ervoor gekozen hebt om goed voor haar te zorgen in je plan van aanpak, dan doe je dat! Het was immers jouw eigen keuze: ‘Design your own life’.
 2. het plan dat jij hier voor jezelf hebt neergelegd, hoeft niet een leven lang vast te liggen. Sommige situaties vragen nu eenmaal erom om kritisch naar je eigen keuzes te kijken en na te denken over hoe ze nog steeds passen in jouw leven. Doe dit, niet vaak, maar geef jezelf wel die ruimte.
 3. ‘Design your own life’ en heb er plezier in!

Veel succes. 

De tien geboden van psychische gezondheid

De tien geboden van psychische gezondheid

 1. Denk positief

 2. Koester diegenen die je liefhebt

 3. Leer je leven lang

 4. Leer van je fouten

 5. Doe elke dag aan lichaamsbeweging

 6. Maak je leven niet nodeloos in gewikkeld

 7. Probeer de mensen rondom je te begrijpen en aan te moedigen

 8. Geef niet op; succes in het leven is een marathon, geen sprint

 9. Ontdek en voed je talenten

 10. Stel doelstellingen voor jezelf en maak je dromen waar.

[1] Bron: Dora Gudrun Gudmundsdottir, De tien geboden van psychische gezondheid. Uit: Leo Bormans (red.) World Book of Happiness. (2010). Lannoo uitgeverij n.v., Tielt.

Tijd voor creativiteit, bezinning, plezier: Les Vacances

21-23 maart – Stil gaan voor je eigen ontwikkeling

2011 Is begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, een goed moment om je te bezinnen op de toekomst. Goede voornemens uitvoeren. Niet alleen niet meer roken of meer bewegen, maar misschien ook meer aandacht voor jezelf: een nieuwe zakelijke of privé-omgeving, dat doen wat je altijd al wilde. Play-Time Visie Beleid Actie helpt je om daar eens bij stil te gaan. We organiseren vanaf de eerste dag van de lente Les Vacances.

Voor wie en waarom?

 • Je wilt een keer stilstaan bij jezelf
 • Je wilt nadenken over wat je beweegt en over de keuzes die je wilt maken
 • Je wilt genieten van rust en ruimte in jezelf
 • Je wilt het Limburgse landschap wandelend verkennen

Als jij dat wilt, dan bieden we jou de kans om mee te doen aan onze wandelbezinning: Les Vacances. Lopen en denken en praten en lekker eten, allemaal om tijd te nemen en aandacht te geven aan jezelf. Wij van Play-Time zorgen voor een inspirerend verblijf en programma.

Praktische informatie

 • We beginnen op maandag om 11.00 uur. Op de andere twee dagen beginnen we wat vroeger, om 10.00 uur.
 • We lunchen alle dagen samen.
 • Op maandag en dinsdag eten we ’s avonds samen en is er een programma tot 21.00 uur.
 • Informatie over verblijfplaatsen voor diegenen die dat wensen worden door Play-Time geleverd.
 • Op woensdag, de laatste dag, nemen we om 16.00 uur afscheid.
 • Kosten voor de drie dagen zijn volgens waardebepaling achteraf. We stellen vooraf onkosten voor de wandelbezinning vast op 80,- euro. Wat je daar meer aan wilt betalen, laten we aan jou over.
 • Daarnaast zijn er de kosten voor het verblijf indien nodig.
 • Je bereidt jezelf en ons voor op Les Vacances door een incheckformulier in te vullen en in te leveren bij Play-Time.
 • Meld je aan of stel je vragen aan ons via je emailbericht aan Play-Time

Laten we in 2011 de aandacht voor onszelf en voor onze toekomst alvast reserveren met Les Vacances!

Tijd voor creativiteit, bezinning, plezier: Les Vacances

21-23 maart – Stil gaan voor je eigen ontwikkeling

2011 Is begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, een goed moment om je te bezinnen op de toekomst. Goede voornemens uitvoeren. Niet alleen niet meer roken of meer bewegen, maar misschien ook meer aandacht voor jezelf: een nieuwe zakelijke of privé-omgeving, dat doen wat je altijd al wilde. Play-Time Visie Beleid Actie helpt je om daar eens bij stil te gaan. We organiseren vanaf de eerste dag van de lente Les Vacances.

Voor wie en waarom?

 • Je wilt een keer stilstaan bij jezelf
 • Je wilt nadenken over wat je beweegt en over de keuzes die je wilt maken
 • Je wilt genieten van rust en ruimte in jezelf
 • Je wilt het Limburgse landschap wandelend verkennen

Als jij dat wilt, dan bieden we jou de kans om mee te doen aan onze wandelbezinning: Les Vacances. Lopen en denken en praten en lekker eten, allemaal om tijd te nemen en aandacht te geven aan jezelf. Wij van Play-Time zorgen voor een inspirerend verblijf en programma.

Praktische informatie

 • We beginnen op maandag om 11.00 uur. Op de andere twee dagen beginnen we wat vroeger, om 10.00 uur.
 • We lunchen alle dagen samen.
 • Op maandag en dinsdag eten we ’s avonds samen en is er een programma tot 21.00 uur.
 • Informatie over verblijfplaatsen voor diegenen die dat wensen worden door Play-Time geleverd.
 • Op woensdag, de laatste dag, nemen we om 16.00 uur afscheid.
 • Kosten voor de drie dagen zijn volgens waardebepaling achteraf. We stellen vooraf onkosten voor de wandelbezinning vast op 80,- euro. Wat je daar meer aan wilt betalen, laten we aan jou over.
 • Daarnaast zijn er de kosten voor het verblijf indien nodig.
 • Je bereidt jezelf en ons voor op Les Vacances door een incheckformulier in te vullen en in te leveren bij Play-Time.
 • Meld je aan of stel je vragen aan ons via je emailbericht aan Play-Time

Laten we in 2011 de aandacht voor onszelf en voor onze toekomst alvast reserveren met Les Vacances!