Een goed gesprek met elkaar en met MS

De afgelopen dagen waren mensen blij dat populisme een halt is toegeroepen. Ik ook. En tegelijkertijd heeft het me aan het denken gezet.

Welke rol speelt communicatie daarin?

En, dichter bij mezelf: welke rol speelt communicatie bij reacties van mensen op mijn toestand? Mensen zijn heel lief naar mij toe. Ze bieden vaak hulp aan als ik het nodig zou hebben. Ik heb het zelden nodig. Ik niet of B niet. Denk ik.

Wat communicatie in zo’n geval daarmee kan doen? In mijn geval dan. Ik ben te verlegen om te doen zoals het volgens mij moet. Ik doe het vaak wel, hoor. Ik doe er mijn best voor.  Niet wegkijken, maar aankijken. En uitleggen dat ik weliswaar relatief veel hulp zou kunnen gebruiken, maar dat ik er soms niet zo voor voel. Omdat ik me zelf zo lang mogelijk overeind wil houden. Omdat ik niet teveel ‘bemoeizucht’ wil. En dan weet ik vooraf al dat mensen dat op het moment zelf glashard ontkennen. Ze willen me niet in de weg zitten. Ze willen me vooral met alle hulp die ze kunnen bieden, bijstaan. En daar lees je al hoe het voor me werkt:

Luister nou eens

Daar ben ik, daar zijn we slecht in. De reden waarom populisme bij de verkiezingen zo’n grote rol heeft gespeeld, kan zijn dat we niet naar elkaar luisteren. We weten alles al, rechts, links, groen, grijs, Nederlands, Turks, …. Om te kunnen samenleven zou het wel handig zijn om met aandacht naar elkaar te luistereen in een goed gesprek.

Voor mij persoonlijk, maar ook maatschappelijk zou het goed zijn om een goed gesprek met mensen te voeren, niet wegkijken en luisteren met aandacht voor elkaar. Of weet jij het al?

Strategie of oplossing?

Wat is het één en wat is het ander?strategie1

Mijn man is bezig met een project bij het rijk – over menselijk  gedrag en duurzaamheid (vergeef me als ik het verkeerd zeg, want B is er niet). Wat hij mij vertelde, is dat sociaal-psychologisch is vastgesteld dat de meerderheid van mensen oplossingsgericht denkt. Er zijn maar een paar mensen die vooropgesteld strategisch denken. Wie dat wel en wie het niet doet is mij niet bekend. Maar ik moest er wel meteen aan denken na het schrijven van het vorige blog: Dijsselbloem bezuinigt 6 miljard, maar haalt niets weg bij ‘strategische’ zaken. Privatiseer de publieke omroep. Laat ons wereldburgers, los van grenzen, zijn. Misschien zijn dat ook wel oplossingen, toch? Het blijft ingewikkeld om te bepalen wat nu strategie en/of oplossing is. Volgens mij is het handig om eerst na te denken over waar je naartoe wilt (strategie) en dan pas na te denken over wat (oplossing) je daarvoor moet doen. Misschien zit daar het verschil. En kan het één niet makkelijk zonder het  ander.

Politiek ligt er niet automatisch strategisch inzicht, zo blijkt [Lees meer…]

Wat levert democratie ons nu nog op?

Wat moet onze democratisch gekozen regering doen in tijden van crisis?democratie

Ik zie veel en lees veel. Ik begrijp niettemin steeds minder. Ik las dat minister Dijsselbloem extra bezuinigingen van 6 miljard voor 2014 heeft aangekondigd. Zó erg is het. En er zijn heel veel mensen die daar gevolgen van ondervinden. Maar we hebben wél een publieke omroep die programma’s als de ‘Allerslechtste echtgenoot’ uitzendt. En die cabaretprogramma’s uitzendt, en Paul de Leeuw in huis heeft. Voor veel geld.Tegelijk moet alles marktgericht. Zoals het openbaar vervoer. Maar er moet wel in de kamer aandacht worden besteed aan het debacle van de Fyra. En de kosten daarvoor? Ik begrijp veel dingen niet, geloof ik.

De teloorgang van het democratische grondbeginsel [Lees meer…]

Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit in een nieuwe, politieke tijd

 

Een nieuwe kabinetsperiode start. Veel burgers zijn daar hoopvol over, ondanks het feit dat er veel bezuinigingsmaatregelen worden genomen. En natuurlijk zijn er veel tegengeluiden, over wat ons allemaal wordt aangedaan.

Wat zegt dat over politiek-bestuurlijke gevoeligheid? [Lees meer…]

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid, daar doe je alle burgers een plezier mee!

Ambtenaar zijn, een bijzonder vak

‘Als je bij de loodgieter op bezoek gaat, lekt de kraan daar ook.’ Een bekende grap, maar handig? Wat zegt dat over onze democratie? Ambtenaren zijn de meest duurzame factor binnen de overheid in het democratisch bestel in Nederland. Zij zijn niet afhankelijk van verkiezingen voor hun eigen positie. Zij zijn aan genomen om hun expertise, kennis en vaardigheden. Niet speciaal omdat ze hun verhaal zo goed over het voetlicht kunnen brengen. Ambtenaren kun je zien als een baken in de snelle, dynamische wereld van de democratie.

Waarom dan geen extra aandacht om goed te blíjven functioneren?

[Lees meer…]

Over wat democratie en politiek-bestuurlijke sensitiviteit met elkaar te maken hebben

Werk jij vaak in opdracht van mensen die democratisch gekozen zijn?

Jij bent natuurlijk, zoals de meerderheid van de mensen in onze maatschappij, een groot voorstander van democratie. Dat is toch wel anders dan zoals het in landen als Myan-Mar (voormalig Birma), Wit-Rusland of Noord-Korea gaat. Voor de westerling lijken dat onmogelijke situaties.

Maar hoe werk je in opdracht van steeds andere politici?

Jij bent vaak veel ervarener dan je opdrachtgever. En hij of zij heeft van die  dingen aan de achterban beloofd, waarvan het nog maar de vraag is of die waargemaakt kunnen worden. Wij, Bart Swanenvleugel en Ilja Aussems van Play-Time Visie Beleid Actie, helpen jou om met de situatie waarin je op zo’n moment verkeert, om te gaan. Wij organiseren onder meer de workshop ‘Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit‘ voor jou en je collega’s en andere mensen die zich in dezelfde positie bevinden als jij. In die workshop gaan we in op de arena waarin je je als ambtenaar bevindt in samenwerking met je bestuurder. We bespreken wat dat betekent voor de manier waarop jullie communiceren. En we nodigen een bestuurder van buiten uit om met de deelnemers in gesprek te gaan over de samenwerking tussen beide partijen in de praktijk.

Wat levert een workshop ‘Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit’ je op?

Na afronding van de workshop heb je handvatten waarmee je de samenwerking met je bestuurder nóg sensitiever aangaat. Daarnaast kijk je terug op uitwisseling tussen deelnemers in soortgelijke situaties als jij en met de bestuurder. Je kijkt terug op  herkenbare situaties en je kijkt vooruit naar een (nóg) plezierige(r) samenwerkingsrelatie.

Waarom is dat zo belangrijk – plezierig samenwerken?

Weet je nog dat ik startte van uit de gedachte dat je, net als ik, voorstander bent van het democratische beginsel? De situatie waarin we uitgaan van verkiezingen minstens eenmaal per vier jaar waarin verkozen partijen worden ondersteund door professionele ambtenaren hoort daarbij. Als je als ambtenaar die rol met plezier op je neemt, dan vaart de democratie daar wel bij.

Een goed gesprek tussen bestuurder als ambtenaar

Niet ieders agenda is dezelfde

Iedereen die in zijn werk wel eens te maken krijgt met ‘de politiek’ kent het verschijnsel dat wat voor ambtelijke professionals vanzelfsprekend lijkt, dat niet per se is voor politici. Overwegingen en belangen van ambtenaren blijken niet altijd samen te vallen met politiek-bestuurlijke overwegingen en belangen. Dat maakt werken in een politieke omgeving soms lastig.

Dat maakt de wisselwerking tussen de ambtenaar en de politicus spannend en interessant

Want [Lees meer…]

#Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 3 – een goed gesprek met de bestuurder

 
 
 Bij elke blog plaats ik een droedel die bij mijn verhaal past. Dit is droedel 8.
 
En toen kwam, na de verkiezingen en de formatie, een nieuwe bestuurder kennismaken. Of werk jij al langer met jouw bestuurder en liggen er toch nog vragen bij jou? Hoe moet je met hem of haar in overleg? Hoe ‘verkoop’ je jouw kennis en ervaring aan hem of haar? Hoe vermijd je dat hij of zij fouten maakt waar jij voor ‘opdraait’?

Praktijkvoorbeelden

Als ambtenaar met veel kennis en ervaring, wil je je bestuurder behoeden voor fouten. Als ambtenaar, wil je het graag goed doen, en vraag je je af wat jouw rol is in de samenwerking tussen jou en de bestuurder. Je kent vast de komische voorvallen uit ‘Sorry minister’ of  ‘Yes minister’. Daarin zit vaak een ambtenaar met vele jaren ervaring die zijn of haar eigen positie met hand en tand verdedigt en tegelijk de ‘onervaren’ bestuurder wil behoeden voor uitglijders. Let op: dit is fictie en moet vermakelijk zijn. In veel gevallen gaat de praktijk anders.

Ik noem nog een fictie-voorbeeld, een film ‘In the Loop’, waarin een minister aan het werk is met assistenten die hem vooral moeten ondersteunen en adviseren in de communicatie. Daarin merkt de minister op dat hij in de verkiezingsperiode vaak gesproken heeft en dat dat zijn kiezers blijkbaar heeft aangesproken. Daar heeft hij wellicht gelijk in. Hoe ‘vertrouw’ je er als ambtenaar op dat je bestuurder in staat is om zelfstandig zijn werk te doen? Wat is jouw rol in de samenwerking met die persoon dan?

6 aandachtspunten in een goed gesprek met je bestuurder

In de cursus Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit gaan we onder meer dieper in op:

  1. mogelijke bestuursstijlen van bestuurders;
  2. de arena’s waarin bestuurders en ambtenaren zich bewegen;
  3. de specifieke situatie in je eigen werk;
  4. uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers;
  5. een gesprek met een ervaren bestuurder die de situatie vanuit verschillende kanten kan belichten;
  6. en verder alles wat er in de twee-daagse cursus en de terugkomdag aan de orde komt.

Lees verder ook:

#Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 2 – wat de rol van ambtenaren is

 
Bij elke blog plaats ik een droedel die bij mijn verhaal past. Dit is droedel 7.

We leven in Nederland in een democratisch bestel. Dus eens per vier jaar mag elke burger boven de 18 jaar zijn of haar stem uitbrengen op een persoon uit een politieke partij die zich verkiesbaar heeft gesteld.

Als ambtenaar heb je vaak met een nieuwe bestuurder te maken

Ambtenaren doorlopen een sollicitatieprocedure en worden aangenomen op hun expertise. Dat kan een vakinhoudelijke expertise zijn of een bestuurskundige expertise. In beide gevallen zou dit kunnen betekenen dat jij, als ambtenaar, de gewezen persoon zou zijn om je bestuurder in zijn of haar beleid te ondersteunen en te adviseren.

Daar staat tegenover dat die bestuurder graag het beleid van zijn of haar partij wil uitdragen. En hoe kun jij, als ambtenaar dat beleid vertalen naar  jouw werk?

Hoe laat jouw bestuurder dat toe?

Een bestuurder is, net als de ambtenaar, een mens. Een mens met eigenschappen, gedrag, nukken, noem maar op. In zo’n geval is het natuurlijk ook handig om te analyseren hoe je als professioneel ambtenaar omgaat met je bestuurder, hoe je het gesprek met hem of haar aangaat. In onze cursus politiek-bestuurlijke sensitiviteit gaan we in op verschillende bestuursstijlen waaraan jouw bestuurder toe kan behoren. Zodat zowel de bestuurder als jij, de ambtenaar, er naar tevredenheid mee kan werken.

Wat houdt dat in, naar tevredenheid? 

Beide partijen hebben een rol in het politiek-bestuurlijke spel. De bestuurder heeft een achterban te vertegenwoordigen die hij of zij tevreden wil stellen. De ambtenaar kan de bestuurder met zijn of haar deskundigheid ondersteunen. Dat biedt de ambtenaar en de bestuurder een kans om naar tevredenheid van beide partijen te communiceren en samen te werken. Dat houdt je  baan, als ambtenaar, boeiend en uitdagend.

Lees ook:

#Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 1 – een goed gesprek tussen partijen

Bij elke blog plaats ik een droedel die bij mijn verhaal past. Dit is droedel 6.

Ben jij ambtenaar? Ben je politicus? Vraag jij je ook wel eens af hoe het overheidsapparaat functioneert? Wij van Play-Time Visie Beleid Actie hebben er 0ns in verdiept, zowel in studie als in ervaring.

Ambtenaren zijn experts op hun werkgebied

Zij hebben een beeld van wat wel en niet werkt. Zij hebben vaak ervaring in hun dagelijkse bezigheden. Zij hebben de opdracht om samen te werken met hun bestuurder. Die wordt eenmaal per vier jaar gekozen.

Bestuurders vertegenwoordigen de mening van hun achterban

Zij hebben een beeld van wat hun achterban wil. Zij willen dat in praktijk brengen. Zij willen aan hun achterban laten zien dat ze waar krijgen voor hun stem. Zij worden vaak als bestuurder naar voren geschoven vanwege hun expertise, niet altijd. Zij verlengen soms hun zittingstijd, niet altijd.

Ik vertel je niets nieuws, denk ik. Hoe hiermee om te gaan, vraagt misschien wel wat extra aandacht. Bij Play-Time (www.trainen.org) organiseren we op 24 en 25 september (met een terugkomdag in 2012) de cursus Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit (PBS).

Waarom een cursus Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit?

Wat misschien niet nieuw was voor jou, kan misschien wel ingewikkeld zijn. Want, hoe communiceren verschillende partijen met elkaar? Hoe werken ze samen en houden ze toch redelijk vast aan hun rol? In de cursus PBS besteden we aandacht aan de verschillende “arena’s” waarmee we te maken krijgen. We bespreken ook de verschillende bestuursstijlen die er bestaan. Waar de ene bestuurder duidelijk voor ogen heeft wat hij of zij wil, is de ander misschien meer bereid om in overleg en onderhandeling met ambtenaren te werken. Verder is er veel gelegenheid voor uitwisseling tussen en analyse van hoe een goed gesprek tussen twee partijen kan plaatsvinden.

Klinkt het interessant voor je? Wil je er meer van weten? Meld je aan of stel je vragen aan ons!

Lees ook: Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit – In gesprek met bestuurder en ambtelijk apparaat